รถไฟฟ้าสายสีแดง เส้นทางสายใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต-ศาลายา-ศิริราช..

ปัจจุบันธุรกิจการคมนาคมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในประเทศไทยนั้นได้มีอัตราการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นและยังคาดการณ์ในอนาคตอีกว่าจะมีการพัฒนาเส้นทางการเดินทาง เพื่อให้การบริการเรื่องการเดินทางของประชาชนได้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งภายในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครเองนั้นก็มีเส้นทางการคมนาคมหลากหลายรูปแบบเพื่อไว้ให้บริการแก่ประชาชนเมืองหลวง ในเรื่องของการเดินทางให้มีความสะดวกและรวดเร็ว เพราะในกรุงเทพมหานครนั้นมีการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสูงทำให้ต้องมีการเดินทางของผู้ประกอบการหรือพนักงานที่ต้องการเดินทางไปทำงานหรือทำธุรกิจ ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง โดยการใช้บริการคมนาคมที่มีอัตราการใช้จากผู้ประกอบการหรือพนักงานมากที่สุดในปัจจุบันนี้ คือบริการรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางที่มีเวลาเร่งด่วน และต้องการหลีกหนีการใช้บริการรถโดยสารประจำทางหรือรถส่วนตัว ที่มีการจราจรที่ติดขัดและแออัดเป็นอย่างมาก และได้มาใช้บริการรถไฟฟ้า BTS เพื่อเดินทาง จากการที่มีการคมนาคมที่ต้องการใช้เวลาที่เร่งด้วยและต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางนั้น ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย เองก็ได้มีการคิดและนำเสนอโครงการที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในเรื่องของการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการที่เกิดขึ้นจากทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนี้คือ การเปิดรถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่งเป็นรถไฟที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนบรรทุกผู้โดยสารที่มีความเร็ว และกำลังขับเคลื่อนคล้ายคลึงกับรถไฟฟ้า BTS เส้นทางที่จะเปิดให้บริการมีอยู่สองเส้นทาง คือเส้นทางสายสีแดงเข้ม ที่มีจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปจนถึง สถานีรังสิต ซึ่งมีเส้นทางที่ผ่าน มีทั้งเชียงราก , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคลองหนึ่ง เส้นทางการเดินทางตามแนวตั้งแต่เหนือ – ใต้ กับเส้นทางสายสีแดงอ่อน ที่มีจัดเริ่มต้นที่ ศาลายา ไปจนถึง ธนบุรี – ศิริราช ซึ่งมีเส้นทางที่ผ่าน มีทั้งศาลาธรรมสพน์ ,  กาญจนาภิเษก , บ้านฉิมพลี , ตลิ่งชัน และสถานีจรัญสนิทวงศ์… Continue reading รถไฟฟ้าสายสีแดง เส้นทางสายใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต-ศาลายา-ศิริราช..