วิธีการปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

การปั่นจักรยานออกกำลังกายวิธีหนึ่ง ถ้าจะว่ากันตามการจัด อันดับของการออกกำลังกายในแง่มุม และประโยชน์ต่างๆแล้ว จักรยานจัดอยู่ใน 3 อันดับต้นของการออกกำลังกายที่ให้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งอีก2ประเภทนั้นคือการวิ่ง และการว่ายน้ำ

ประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยวิธีขี่จักรยานออกกำลังกายหรืออีก 2 ประเภทก็คือ

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ ซึ่งทั้ง 2 ข้อนี้เป็นเหตุหลักของการส่งผลให้เกิดความอดทนหรือ endurance ขึ้นแก่ร่างกาย และถ้าหากออกกำลังกายด้วยการเน้นเฉพาะ 2 ข้อนี้แล้ว ให้กลายเป็นการออกกำลังกายแต่เฉพาะในระดับ aerobic อย่างเดียว ก็จะสามารถลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดี โดยเป็นการเพิ่มกระบวนการในการเผาผลาญไขมัน
  3. จักรยานออกกำลังกายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อ ซึ่งจะได้ผลดีกับกล้ามเนื้อในส่วนล่างของร่างกาย จากการศึกษา พบว่าให้ผลในเรื่องการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อทุกมัด แต่มัดที่ได้รับผลมากที่สุด จะเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อต้นขาในส่วนหน้าขา นอกจากนั้นจะมีผลกับกล้ามเนื้อก้นย้อย กล้ามเนื้อน่องส่วนบน และรวมทั้งกล้ามเนื้อมัดอื่นๆด้วย ( ผู้ที่ปั่นจักรยานออกกำลังกายอย่างถูกวิธี จะมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ก็เฉพาะต้นขาเท่านั้น แต่ส่วนน่องจะเรียว ไม่โป่งเหมือนสามล้อถีบ กล้ามเนื้อก้นย้อย กล้ามเนื้อสะโพกจะแน่นกระชับขึ้น )
  4. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาสมดุลย์ของร่างกาย

http://www.spinxbike.com/